De toekomst van ouder worden maken we samen

De komende 20 jaar veroudert onze samenleving. Dat brengt naast nieuwe kansen ook grote uitdagingen met zich mee. Hoe wonen en werken we? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen?

Deze vragen kunnen we beantwoorden door de krachten te bundelen van iedereen die betrokken is bij ouder worden: publieke en private organisaties, kennis- en overheidsorganisaties en burgers. Samen weten we meer en kunnen we meer. In een brede maatschappelijke dialoog gaan we in gesprek over betekenisvolle trends, ontwikkelingen en scenario’s voor de ouder wordende samenleving en vinden we innovatieve antwoorden op de vragen van morgen.

Samen ontwikkelen we een visie en stellen we een transformatieagenda op voor de toekomst van ouder worden in Nederland. Zo ontstaat er een duurzame aanpak die een richtsnoer vormt voor de langere termijn.

Lees het programma
Edwin Velzel, PGGM

‘Met gezond oud worden
moet je jong beginnen’

Wie doen er nog meer mee?

Programma Ouder Worden 2040

Ouder Worden 2040 is een landelijk programma waarin we samen met alle betrokkenen een visie ontwikkelen en transformatieagenda opstellen voor de toekomst van ouder worden in Nederland.

1 Start maatschappelijke dialoog
2 Verdiepen en verbreden met experts
3 In dialoog aan de hand van scenario’s
4 In dialoog over visie en agenda
Lees meer

In 2040 zijn er 3 mantelzorgers per zelfstandig wonende 75+. Nu zijn het er 5

700.000 extra mensen van 15 jaar en ouder voelen zich eenzaam in 2040

In 2040 moeten er 700.000 zorgmedewerkers zijn. Nu zijn het er 350.000

170.000 extra geclusterde of aangepaste ouderenwoningen zijn nodig in 2040

Benieuwd naar de activiteiten van Ouder Worden 2040?