KERNTHEMA’S

KERNTHEMA’S


Trends kennen een bepaalde mate van (on)zekerheid. In het programma onderscheiden we daarom naast trends ook thema’s die in de wereld van scenarioplanning kernonzekerheden genoemd worden. Thema’s zijn die trends en ontwikkelingen die richting 2040 én een hoge impact hebben op leven in de ouder wordende samenleving én een grote mate van onzekerheid kennen. Deze thema’s kwamen aan de orde tijdens de vele gesprekken met betrokkenen bij het programma naar aanleiding van de trendanalyse en scenario’s. Dialoog over de thema’s is verrijkend en biedt een eerste basis voor de transformatieagenda. Binnen het programma Ouder Worden 2040 onderscheiden we acht grote thema’s of kernonzekerheden die grote impact en invloed zullen hebben op leven in een ouder wordende samenleving. In dit tweede deel van de publicatie Ouder Worden 2040 worden deze acht thema’s verder beschreven. Je leest dit deel hier.

Whitepapers

1. ‘De laatste 1.000 dagen’: voorbereiden op
waardig leven en sterven in de laatste levensfase

Het whitepaper ‘‘De laatste 1.000 dagen’: voorbereiden op waardig leven en sterven in
de laatste levensfase’ gaat in op allerlei
aspecten rondom een waardig levenseinde.
Lees het whitepaper hier.

2. Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving

Het whitepaper ‘Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving’ komt binnenkort beschikbaar. Houd de website in de gaten!


Interviews

In de afgelopen periode interviewde Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, een tiental betrokkenen bij Ouder Worden 2040 Over diverse relevante thema’s. Klik hier om de interviews te bekijken!