SCENARIO’S

SCENARIO’S

Scenario’s brengen verschillende perspectieven en percepties op de toekomst samen en verbinden mensen en partijen met verschillende belangen rondom een gezamenlijk toekomstbeeld. De scenario’s geven een beschrijving van hoe de maatschappij er uit zou kunnen zien in 2040 als we bepaalde trends en ontwikkelingen die we nu al zien, versterkt doortrekken naar de toekomst. Het doortrekken van die trends kent beperkingen omdat we vanzelfsprekend niet in de toekomst kunnen kijken. Belangrijkste beperkingen zijn de verschillen in mate van zekerheid en de samenhang tussen de trends en ontwikkelingen. Sommige versterken elkaar of werken elkaar juist tegen waardoor de toekomst anders kan worden dan dat we ons nu kunnen voorstellen.

De scenario’s helpen ons om de toekomst op de agenda te zetten. Ze maken een onvoorstelbare of soms onwenselijke maar wel mogelijke toekomst bespreekbaar. Ze maken het mogelijk om de inconvenient truth van de toekomst van de ouder wordende samenleving te bespreken. Ze zijn niet bedoeld als opties, dat wil zeggen dat ze geen vergelijkingsmateriaal zijn om de meest gewenste te kiezen. Het zijn op zichzelf staande verhalen met gelijke opbouw, vergelijkbare aspecten (zoals b.v. de demografie), terugkerende elementen (onderwerpen die ondanks andere ontwikkelingen toch steeds weer een rol lijken te gaan spelen) en scenariospecifieke onderdelen die voortkomen uit de gekozen ontwikkelingsrichting van de thema’s.

De scenario’s zijn tot stand gekomen door een op een ecosysteem gebaseerde scenario-aanpak als basis voor een succesvolle veranderstrategie. Het is een manier om met een onzekere toekomst om te gaan, waarbij integrale beelden over de mogelijke toekomst gemaakt worden als basis voor beleid- of strategievorming. In de scenario’s staat de inrichting van de ouder wordende samenleving in 2040 centraal. Lees de verschillende scenario’s hieronder.

Scenario: je moet zelf de slingers ophangen

Scenario: leeftijd is slechts een getal

Scenario: we leven lang, hoera hoera?