Gemeente Roosendaal ontwikkelt woonzorgvisie met positieve gezondheid als speerpunt

Gemeente Roosendaal ontwikkelt woonzorgvisie met positieve gezondheid als speerpunt

In 2040 zijn er twee keer zoveel verpleeghuisplekken nodig, stelde instituut TNO begin 2020.
Daarop ging de Taskforce Wonen en Zorg van start om gemeenten te ondersteunen in de
woonzorgopgave waar zij voor staan. Zo ontwikkelde de Gemeente Roosendaal een
woonzorgvisie met positieve gezondheid als speerpunt. Om deze visie te realiseren werkt de
gemeente samen met zorgverzekeraars, zorgorganisaties en woningcorporaties.

De ouderenopgave is groot in Roosendaal. Het gat tussen thuis en verpleeghuis moet worden
opgevuld. Daarom moeten er voldoende woningen worden bijgebouwd, waarbij wordt gekeken
naar nieuwe concepten. Maar dat betekent ook dat je mensen een zinvolle dag, met voldoende
uitdaging moet kunnen bieden. Zo is in de woonzorgvisie van Roosendaal gekozen voor positieve
gezondheid als invalshoek. Dat wil zeggen: mensen blijven eigen regie houden, ze moeten
kunnen bewegen in hun eigen buurt en hebben voldoende mogelijkheden om elkaar te
ontmoeten.

Om dit mogelijk te maken werkt de gemeente veel samen met woningcorporaties. Zo vinden er
gesprekken plaats over het aanpassen of opsplitsen van bestaande woningen om ze geschikt te
maken voor thuiswonende ouderen. Daarnaast is er goed contact met zorgverzekeraars en
zorgorganisaties, bijvoorbeeld in programma’s als ‘Grip op kwetsbaarheid’, waarvan valpreventie
een onderdeel is. Na het uitrollen van de visie is de gemeente nu bezig met het ophalen van
data. Met de juiste data kunnen er meer verbanden worden gelegd, wat bijdraagt aan het kunnen
bieden van de juiste zorg, op de juiste plek.

Lees het gehele artikel hier.