Zorgstraat Maasstad moet kwetsbare oudere uit ziekenhuis houden

Zorgstraat Maasstad moet kwetsbare oudere uit ziekenhuis houden

Tekort aan verpleeghuisplekken zorgt voor onnodige opnames van ouderen in het ziekenhuis.
Een logistiek probleem in de zorg. Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam pakt dit aan met een
‘subacute zorgstraat voor kwetsbare ouderen’. Met deze zorgstraat zet het ziekenhuis in op
preventie. Door nauwere samenwerking met huisartsen, zorgorganisatie Aafje en
welzijnsaanbieder PIT 010 hoopt het Maasstad Ziekenhuis opname in het ziekenhuis of het
verpleeghuis voor te zijn, of in ieder geval zo lang mogelijk uit te stellen.

De Subacute zorgstraat biedt faciliteiten waarover een specialist ouder geneeskunde niet
beschikt bij een thuisonderzoek, zoals de mogelijkheid om een hersenscan te maken of een
uitgebreid psychologisch onderzoek te doen. Daarbovenop wordt er door de multidisciplinaire
samenwerking in de Subacute Zorgstraat een breder beeld verkregen van wat er speelt bij de
patiënt. Zo volgt er een behandelplan op maat, afgestemd op de wensen en behoeften van de
patiënt, welke een ziekenhuisopname kan voorkomen. Een tijdig opgesteld, multidisciplinair
zorgplan heeft echter alleen kans van slagen als er in de thuisomgeving voldoende helpende
handen zijn.

De roep om meer verpleeghuisbedden en meer handen in de zorg wordt alleen maar groter. Een
initiatief zoals de subacute zorgstraat laat zien dat samen leren en onderzoeken bij kan dragen
aan het vinden van impactvolle oplossingen.

Lees hier het volledige nieuwsartikel van Dutch Health Hub.