Langer Veilig Onderweg – Plan Veilige Mobiliteit Ouderen 2021-2025

Langer Veilig Onderweg – Plan Veilige Mobiliteit Ouderen 2021-2025

Mobiliteit draagt bij aan goede gezondheid en betere kwaliteit van leven. Ouderen worden steeds
mobieler, maar vooral onder ouderen groeit het aantal verkeersslachtoffers, in het bijzonder
onder fietsers en scootmobielers. Daarom bood de minister van Infrastructuur en Waterstaat
bood recent het Plan Veilige Mobiliteit Ouderen aan de Tweede Kamer aan.

In dit plan worden bestaande en nieuwe acties, programma’s, initiatieven en organisaties
bijeengebracht. In de komende jaren bekijken overheden, ouderenorganisaties en andere
betrokken maatschappelijke partijen hoe ze de veiligheid van oudere verkeersdeelnemers, met
name die van boven de 75 jaar, verder kunnen bevorderen.

Het plan is opgesteld langs vier actielijnen:

1. leeftijdsvriendelijke verkeersomgeving
Een leeftijdsvriendelijke verkeersveilige omgeving stimuleert beweging, voorkomt ongevallen en
kan letselernst beperken. Oudere verkeersdeelnemers zijn gebaat bij meer tijd, ruimte, overzicht
en zichtbaarheid. Het gaat daarbij om zaken als voldoende fiets- en wandelpaden en veilige
oversteekplaatsen en kruispunten.

2. veilig verkeersgedrag door en voor ouderen
Ouderen zijn zich niet altijd bewust van hun beperkingen. Het creëren van bewustzijn helpt
ouderen bij het tijdig aanpassen van verkeersmiddel of verkeersgedrag. Naasten of professionals
kunnen hierbij behulpzaam zijn. Maar ook andere verkeersdeelnemers moeten zich meer bewust
zijn van extra kwetsbare verkeerdeelnemers zoals ouderen.

3. veilig gebruik van voertuigen en hulpmiddelen door ouderen
Ouderen zijn zich niet altijd bewust van hulpmiddelen of van mogelijke vervoersalternatieven. Het
is van belang hen goed te informeren over veiliger gebruik van voertuigen die rekening houden
met hun behoeften, vaardigheden en beperkingen.

4. verbinding verkeersveiligheid met zorg en welzijn
Ook professionals in het domein van zorg en welzijn hebben een rol in de verkeersveiligheid van
hun oudere cliënten. Zij kunnen worden geholpen met duidelijke informatievoorziening of
adviezen over beschikbare aanpassingen, vervoersopties en vervoersalternatieven zoals
openbaar vervoer. Ook kunnen zij worden geholpen om tijdig het gesprek over veilige mobiliteit
met ouderen en hun naasten aan te gaan.