Trends en ontwikkelingen in de ouder wordende samenleving

De trends en ontwikkelingen die betekenisvol zijn voor de toekomst van onze ouder wordende samenleving zijn in kaart gebracht. Zij vormen de basis voor toekomstscenario’s. Met deze scenario’s verruimen we ons voorstellingsvermogen zodat we kunnen verkennen welke antwoorden mogelijk en wenselijk zijn.

Naast rapporten zoals de Dialoognota ‘Ouder Worden 2020-2040’, vormen trends en ontwikkelingen en toekomstscenario’s input voor een brede maatschappelijke dialoog. Alleen door samen te onderzoeken en te leren, ontdekken we de makkelijke maar ook moeilijke keuzes die voor ons liggen en kunnen we nieuwe, impactvolle oplossingen vinden. Zodat we samen ouder worden in Nederland richting 2040 goed vorm kunnen geven.

Brede maatschappelijke ontwikkelingen

Welke ontwikkelingen zien we op maatschappelijk niveau, die alle leefdomeinen raken of in beweging zetten, en impact hebben op de toekomst van ouder worden en de ouder wordende samenleving? We kijken naar brede demografische, economische, politieke, sociale, maatschappelijke, ecologische en technologische ontwikkelingen.

Leefdomeinen

En welke vragen stellen we vanuit de leefwereld? Welke trends en ontwikkelingen vanuit verschillende leefdomeinen hebben impact op de toekomst van ouder worden en de ouder wordende samenleving? We hebben gekeken naar vijf leefdomeinen: Leren, werk en inkomen; Gezondheid, welzijn en zorg; Zingeving, meedoen en vrije tijd; Wonen en Leefomgeving (fysiek, sociaal, functioneel).

Tijdens verschillende werksessies met betrokken partijen is input opgehaald voor de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor een ouder wordende samenleving. De aanvullingen en inzichten uit deze bijeenkomsten zijn in dit document verwerkt. Het gehele (doorklikbare) document lees je hier.