Kiezen voor houdbare zorg – WRR

Kiezen voor houdbare zorg – WRR

De financiële, personele en maatschappelijke houdbaarheid van de Nederlandse zorg staat onder druk door ontwikkelingen als vergrijzing, opkomst van zorgtechnologie en een toename van het aantal chronisch zieken. De wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid (WRR) heeft onderzocht hoe de zorg ook in de toekomst houdbaar kan blijven. De belangrijkste conclusie in het WRR-rapport Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak: We moeten op een andere manier prioriteiten gaan stellen. Twee uitgangspunten zijn leidend: Waar kunnen we de meeste gezondheidswinst behalen? En in welke onderdelen van de zorg moeten kwaliteit en toegankelijkheid versterkt worden?

De WRR adviseert een aanpak langs de volgende drie pijlers:

  • Versterk het maatschappelijk draagvlak voor scherpere keuzes;
  • Maak scherpere politieke keuzes voor houdbare zorg;
  • Versterk het uitvoerend vermogen om beter te kiezen over de afbakening van collectieve zorg.

Prioritering in de zorg blijkt voor politiek en samenleving iets wat zeer ongemakkelijk is. Het doel van dit rapport is om de samenleving voor te bereiden op een toekomst waarin het debat over deze dilemma’s veel meer gevoerd gaat worden. Strategische beslissingen en innovaties op het gebied van zorg, wonen en andere domeinen vragen een langetermijnvisie en een breed maatschappelijk draagvlak.

Lees het gehele rapport van de WRR hier.