‘Kabinetsformatie mist veroudering als disruptieve kracht’

‘Kabinetsformatie mist veroudering als disruptieve kracht’

14 oktober verscheen in Zorgvisie een interview met Philip Idenburg over de ouder wordende samenleving en het programma Ouder Worden 2040. De verouderende samenleving is de grootste disruptieve trend voor de Nederlandse samenleving. Maar bij de kabinetsformatie lijkt het thema niet hoog op de agenda te staan. ‘De urgentie om daar nu wat aan te doen, lijkt nog te ontbreken’, aldus Idenburg.

De veroudering raakt niet alleen de zorg, maar ook andere domeinen. De problematiek is zo complex dat de oplossing niet van één partij kan komen. In het programma Ouder Worden 2040 werken daarom een groot aantal partijen samen aan een breed gedragen visie op de toekomst van ouder worden. De burgerraad, maatschappelijke expertgroep, veldraad en ministeries spelen een rol in de maatschappelijke dialoog over ouder worden.

Bewustzijn van krachten die verandering tegenhouden is essentieel. Bestaande wetten, regels, protocollen en bekostigingssystemen belemmeren vernieuwing. Ook eigenbelangen van partijen vormen blokkades. ‘Belangen en angst voor verandering mogen er ook zijn. Maar het kan niet zo zijn dat partijen daardoor vanuit schuttersputjes elkaar bestoken om hun eigenbelang voorop te stellen. Organisaties die meedoen met “Ouder Worden 2040” laten zien wat zijzelf kunnen bijdragen aan verandering, niet alleen wat anderen moeten doen.’

Lees het gehele artikel van Zorgvisie hier.