Hoofdredacteur Skipr/Zorgvisie interviewt betrokkenen

De hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, Simon Broersma, heeft een tiental betrokkenen bij Ouder Worden 2040 geïnterviewd over diverse relevante thema’s. De eerste interviews staan nu online. Bekijk het hier!

Aflevering 11: Jeroen Fukken over ouderen en mobiliteit

In de elfde aflevering gaat Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, in gesprek met Jeroen Fukken, directeur Strategie en Innovatie bij de NS. De missie van de NS is om Nederland bereikbaar te maken voor iedereen, want mobiel zijn is mee blijven doen. Maar hoe kan de NS de ouder wordende samenleving ondersteunen? En hoe kunnen ouderen mee blijven doen met alle technologische en innovatieve ontwikkelingen? Jeroen ziet wel toekomst in de coalitie die nu samen komt binnen het programma Ouder Worden 2040. Ben je benieuwd? Bekijk het interview hieronder.

Aflevering 10: Jan Smelik over zorgzame gemeenschappen

In de tiende aflevering gaat Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, in gesprek met Jan Smelik, algemeen coördinator Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE). Hoe kunnen we de samenleving betrekken bij de zorg voor en ondersteuning van ouderen? Hoe kunnen formele en informele zorg beter samenwerken? En wat kunnen we doen aan de groeiende groep overbelaste mantelzorgers? Jan ziet wel mogelijkheden. Ben je benieuwd? Bekijk het interview hieronder.

 Aflevering 9: Tom Schoen over technologie en innovatie

In de negende aflevering gaat Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, in gesprek met Tom Schoen, manager eerste lijn en langdurige zorg bij Patiëntenfederatie Nederland. Is de ouderenzorg klaar voor alle technologie en innovatie die op ons afkomt? En hoe kan technologie bijdragen aan meer eigen regie voor de patiënt? Tom pleit voor een radicale focus op de cliëntbehoefte. Ben je benieuwd? Bekijk het interview hieronder.

Aflevering 8: Mireille de Wee over zelfredzaamheid bij ouderen

In deze achtste aflevering gaat Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, in gesprek met Mireille de Wee, bestuurder bij Mijzo. Hoe gaat de samenleving eruit zien met twee miljoen extra 65-plussers? En hoe gaan we in de toekomst met elkaar om? Belangrijke vragen voor de toekomst vindt Mireille. Om grote problemen te voorkomen moeten we volgens haar actief inzetten op bewustwording, zelfredzaamheid en arbeidsbesparende activiteiten. Mireille vertelt ook over het programma Langer Actief Thuis van Mijzo om ouderen zelfredzamer te maken. Ben je benieuwd? Bekijk het interview hieronder.

Aflevering 7: Annemien Haveman over leefstijlprogramma’s

In deze zevende aflevering gaat Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, in gesprek met Annemien Haveman-Nies, werkzaam bij GGD Noord- en Oost-Gelderland en universitair hoofddocent bij Wageningen Universiteit & Research. Hoe kan leefstijl een bijdrage leveren aan gezond ouder worden? Annemien gaat in op de winst die hier nog te behalen valt. En wat kan je doen als professional? Volgens haar kan Ouder Worden 2040 de structuur bieden om een gezonde leefstijl in verschillende domeinen te integreren. Ben je benieuwd? Bekijk het interview hieronder.

Aflevering 6: Rudi Westendorp over ageism

In deze zesde aflevering gaat Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, in gesprek met Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde. Zijn thema: ageism. Rudi legt uit wat ageism is en hoe we het probleem kunnen aanpakken. Zijn advies: mét elkaar en met ouderen in gesprek gaan over het ouder worden, want ouder worden we uiteindelijk allemaal. Ben je benieuwd? Bekijk het interview hieronder.

Aflevering 5: Robbert Huijsman over actief ouder worden

In de vijfde aflevering gaat Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, in gesprek met Robbert Huijsman, hoogleraar ouderenzorg Erasmus School of Health Policy & Management en bestuurder bij Geriant. Volgens Robbert is actief blijven de kunst van het ouder worden. En hoe houden we de samenleving draaiende als straks één op de vier 65+ is? Dit is volgens hem een collectieve verantwoordelijkheid waar we een betrokken samenleving voor nodig hebben. Hoe moet zo’n betrokken samenleving er dan uit zien? Ben je benieuwd? Bekijk het interview hieronder.

Aflevering 4: Margreet de Graaf over preventie en publieke gezondheid

In deze vierde aflevering gaat Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, in gesprek met Margreet de Graaf, directeur Publieke Gezondheid bij GGD Fryslân. Zij spreekt over preventie en publieke gezondheid. Welke factoren zijn belangrijk om de gezondheid te bevorderen? Volgens Margreet zijn er aanpassingen in de leefomgeving nodig om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken om gezond te leven. Maar wat moet er dan de komende 20 jaar veranderen? Haar boodschap: gewoon beginnen. Maakt niet zoveel uit waarmee. Ben je benieuwd? Bekijk het interview hieronder.

Aflevering 3: Marilyn Haime over de sociale kwestie van deze eeuw

In de derde aflevering gaat Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, in gesprek met Marilyn Haime, lid van de Raad van Ouderen. Marilyn ziet de dubbele vergrijzing als dé sociale kwestie van deze eeuw. Hoe gaan we met elkaar om in deze samenleving, nu en in de toekomst? Ze bespreken ook het belang van eigenaarschap van ouderen. Kunnen alle ouderen dit zelf oppakken? Marilyn legt uit waarom het perspectief van ouderen volgens haar in al het beleid en alle afspraken meegenomen moet worden. Ben je benieuwd? Bekijk het interview hieronder.

 Aflevering 2: Peter Boerenfijn over succesvolle woonvormen voor ouderen

In deze tweede aflevering gaat Simon Broersma in gesprek met Peter Boerenfijn, bestuurder van woningcorporatie Habion. Hij houdt zich bezig met huisvesting voor ouderen, een belangrijk thema binnen Ouder Worden 2040. Wat is er nodig om grijs Nederland straks te huisvesten? Peter vindt dat we goed moeten gaan luisteren naar ouderen. ‘Hoe wil je oud worden?’, ‘Wat heb je daarvoor nodig?’ en ‘Wat ga je daar zelf aan doen?’ zijn vragen die we hen moeten stellen. Ook omschrijft hij succesvolle woonvormen voor ouderen die al op 15 locaties in Nederland bestaan. Ben je benieuwd? Bekijk het interview hieronder.

Aflevering 1: Machteld Huber over de laatste duizend dagen

In de eerste aflevering gaat Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, in gesprek met Machteld Huber, oprichter van ‘the Institute of Positive Health’. Wat is volgens haar goed ouder worden? En hoe kan je je leven goed afronden? Belangrijke thema’s binnen het programma Ouder Worden 2040. Machteld gaat in op de laatste duizend dagen, het belang van kwaliteit van leven in de laatste levensfase, en de manier waarop positieve gezondheid hieraan kan bijdragen. Ben je benieuwd? Bekijk het interview hieronder.

 

Trailer Ouder Worden 2040 Interviews