Ouder Worden 2040 presenteert transformatieagenda

Ouder Worden 2040 presenteert transformatieagenda

Op 21 april presenteerde een groot aantal partijen uit verschillende domeinen de transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving. Het programma Ouder Worden 2040 is de start van een maatschappelijke dialoog over de uitdagingen van en antwoorden op een ouder wordende samenleving. Een dialoog als basis voor bewustwording, maar vooral ook als stap naar een gedragen transformatieagenda. Deze publicatie bundelt de opbrengsten van de afgelopen twee jaar. De inzichten van de eerste fase van een gezamenlijke reis met honderden experts, een Burgerraad met vertegenwoordigers uit de bevolking, publiek en private organisaties en kenniscentra. Een reis die niet alleen een schets van die toekomst heeft opgeleverd maar ook met een routekaart en transformatieagenda voor onze ouder wordende samenleving.

Deze agenda kent de volgende vijf overkoepelende thema’s:
Mee doen: Van oud zijn naar goed ouder worden;
Ertoe doen: Van betrokken werk naar waardevolle bijdrage;
Samen doen: Van eigen huis naar samen-wonen;
Vitaal doen: Van liever niet ziek naar meer vitale jaren;
Digitaal doen: Van individueel innoveren naar digitaal verbonden.

Bij elk thema geven we aan waar we ons voor in moeten zetten, wat daarvoor nodig is en welke acties dat behoeft. De presentatie van deze transformatieagenda Ouder Worden 2040 vormt de start van een maatschappelijke dialoog om alle vraagstukken rond leven in een ouder wordende samenleving te verkennen, de nodige stappen te zetten naar bewustwording en draagvlak in de samenleving, en gezamenlijk in actie komen.

Download de publicatie nu hier.