Maatschappelijke dialoog: bewustwording en handelingsperspectief voor een ouder wordende samenleving

Maatschappelijke dialoog: bewustwording en handelingsperspectief voor een ouder wordende samenleving

Aanleiding van de maatschappelijke dialoog

De ‘maatschappelijke dialoog’ is essentieel als draagvlak voor de implementatie van de 20 punten uit de Transformatie-agenda en voor moeilijke keuzes en afwegingen. Of beter gezegd: een goed gesprek in de maatschappij over deze punten en hoe die te realiseren is noodzakelijk. Een gesprek dat burgers idealiter aanzet tot tijdig voorbereiden op het ouder worden. Of dat nu voor henzelf is, of voor naasten, vandaag of over een aantal jaar. Een gesprek dat alle andere betrokken stakeholders bewust maakt over wat zij anders of beter kunnen doen. In de gedachte: als het onderwerp niet op de juiste plekken wordt besproken, kunnen we er ook niet naar handelen.

Definitie van de maatschappelijke dialoog

 • De maatschappelijke dialoog sluit aan bij die partijen die reeds in contact staan met groepen in de samenleving en die de dialoog over een ouder wordende samenleving faciliteren. Dit zijn zowel private als publieke partijen die, naast het creëren van bewustwording, ook handelingsperspectief kunnen bieden aan burgers, bestuurders en professionals
 • Ouder Worden 2040 richt haar rol primair op het voeden van de dialoog via bestaande partijen en kanalen
 • Bij voorkeur versterken en versnellen we hetgeen al bestaat. Waar nodig laten we het gesprek graag ontstaan en initiëren we de dialoog
 • Het maatschappelijk gesprek wordt vervolgens door stakeholders gevoerd op drie tafels: de Publieke tafel, de Vergadertafel en de Eettafel
  • De Eettafel: bij mensen thuis, maar ook in het buurtcafé, bij de sportclub en aan de biljarttafel. Daar waar de ruim 17 miljoen burgers in Nederland praten over wonen, werk en participatie, gezondheid, zingeving en inkomen, en elkaar aan kunnen zetten tot actie
  • De Vergadertafel: van directies in (zorg- & overheids-) organisaties tot medewerkers op de werkvloer of een burgerinitiatief met grootse plannen, die middels dialoog omgezet kunnen worden in haalbare doelstellingen en concrete actieplannen
  • De Publieke tafel: van bijvoorbeeld een talkshow, een nieuwsprogramma, een radioprogramma of een podcast reeks. Een publieke dialoog met een groot bereik ter ondersteuning van gesprekken aan andere tafels om verandering in de samenleving mogelijk te maken
 • Wetende dat veel onderwerpen rondom ouder worden (nu nog) voornamelijk aan Vergader- en Publieke tafels worden besproken, is het vooral zaak het gesprek ook naar de Eettafel te brengen. En interactie tussen deze tafels te bevorderen
 • Om er uiteindelijk samen voor te zorgen dat burgers, bestuurders en professionals handelingsperspectief hebben om te anticiperen op, en om te gaan met de gevolgen van een ouder wordende samenleving. En om maatschappelijk draagvlak te creëren voor te maken keuzes die we als samenleving moeten nemen

De maatschappelijke dialoog wordt momenteel verder vormgegeven door de Maatschappelijke dialooggroep bestaande uit:
Actiz, Raad van Ouderen, ANBO, Netwerk Noom, Leyden academy, MantelzorgNL, Vilans, Movisie, VNG, KBO-PCOB.
Powered by: BeBright

Vragen of opmerkingen? Mail gerust naar info@ouderworden.nl. Organisaties kunnen zich aanmelden via info@ouderworden2040.nl als zij mee willen denken en een rol willen spelen in de maatschappelijke dialoog.