‘Kabinetsformatie mist veroudering als disruptieve kracht’

14 oktober verscheen in Zorgvisie een interview met Philip Idenburg over de ouder wordende samenleving en het programma Ouder Worden 2040. De verouderende samenleving is de grootste disruptieve trend voor de Nederlandse samenleving. Maar bij de kabinetsformatie lijkt het thema niet hoog op de agenda te staan. ‘De urgentie om daar nu wat aan te

Kiezen voor houdbare zorg – WRR

De financiële, personele en maatschappelijke houdbaarheid van de Nederlandse zorg staat onder druk door ontwikkelingen als vergrijzing, opkomst van zorgtechnologie en een toename van het aantal chronisch zieken. De wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid (WRR) heeft onderzocht hoe de zorg ook in de toekomst houdbaar kan blijven. De belangrijkste conclusie in het WRR-rapport Kiezen voor Houdbare

Trends en ontwikkelingen in de ouder wordende samenleving

De trends en ontwikkelingen die betekenisvol zijn voor de toekomst van onze ouder wordende samenleving zijn in kaart gebracht. Zij vormen de basis voor toekomstscenario’s. Met deze scenario’s verruimen we ons voorstellingsvermogen zodat we kunnen verkennen welke antwoorden mogelijk en wenselijk zijn. Naast rapporten zoals de Dialoognota ‘Ouder Worden 2020-2040’, vormen trends en ontwikkelingen en

Langer Veilig Onderweg – Plan Veilige Mobiliteit Ouderen 2021-2025

Mobiliteit draagt bij aan goede gezondheid en betere kwaliteit van leven. Ouderen worden steeds mobieler, maar vooral onder ouderen groeit het aantal verkeersslachtoffers, in het bijzonder onder fietsers en scootmobielers. Daarom bood de minister van Infrastructuur en Waterstaat bood recent het Plan Veilige Mobiliteit Ouderen aan de Tweede Kamer aan. In dit plan worden bestaande

Zorgstraat Maasstad moet kwetsbare oudere uit ziekenhuis houden

Tekort aan verpleeghuisplekken zorgt voor onnodige opnames van ouderen in het ziekenhuis. Een logistiek probleem in de zorg. Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam pakt dit aan met een ‘subacute zorgstraat voor kwetsbare ouderen’. Met deze zorgstraat zet het ziekenhuis in op preventie. Door nauwere samenwerking met huisartsen, zorgorganisatie Aafje en welzijnsaanbieder PIT 010 hoopt het Maasstad Ziekenhuis opname in het ziekenhuis