Wat is nou eigenlijk een doe-coalitie?

Wat is nou eigenlijk een doe-coalitie? Doe-coalities worden in de Transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving genoemd als partijen die gezamenlijk een transformatie kunnen realiseren op regionaal niveau. Onze definitie voor een doe-coalitie is als volgt: ‘Doe-coalities zijn regionale of lokale samenwerkingsverbanden van mensen en organisaties die domeinoverstijgend bezig zijn met het transformeren van zorg

Aan het woord: Paula Borsboom, lid van de burgerraad

Burgers zijn intensief betrokken bij de beweging van Ouder Worden 2040. Wij vroegen één van de leden van de burgerraad kort terug te blikken op afgelopen periode. Paula Borsboom is 64 jaar en woont in Utrecht. Ze heeft 35 jaar in het onderwijs gewerkt en is vorig jaar met (vervroegd) pensioen gegaan. Sinds kort werkt

Ouder Worden 2040 presenteert transformatieagenda

Op 21 april presenteerde een groot aantal partijen uit verschillende domeinen de transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving. Het programma Ouder Worden 2040 is de start van een maatschappelijke dialoog over de uitdagingen van en antwoorden op een ouder wordende samenleving. Een dialoog als basis voor bewustwording, maar vooral ook als stap naar een gedragen

De ‘laatste 1.000 dagen’

Het whitepaper ‘‘De laatste 1.000 dagen’: voorbereiden op waardig leven en sterven in de laatste levensfase’ is onderdeel van het programma Ouder Worden 2040 en gaat in op allerlei aspecten rondom een waardig levenseinde. ‘De laatste 1.000 dagen’ verwijst naar een concept geïntroduceerd door Machteld Huber. Het refereert aan de eerste 1.000 dagen die belangrijk

Grijs Gedraaid – Een theatervoorstelling bij jou thuis!

De pandemie maakt ons duidelijk hoeveel we in het dagelijks leven vanzelfsprekend vonden. Het dwingt ons nu om dingen anders te doen, met een frisse blik en nieuwe aanpak. De voorstellingenreeks Grijs Gedraaid heeft als doel eenzaamheid te doorbreken en gezondheid te bevorderen. De combinatie van muziek, zang, dans en kunst zorgt voor verbinding, beweging