Ouder Worden 2040 presenteert transformatieagenda

Op 21 april presenteerde een groot aantal partijen uit verschillende domeinen de transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving. Het programma Ouder Worden 2040 is de start van een maatschappelijke dialoog over de uitdagingen van en antwoorden op een ouder wordende samenleving. Een dialoog als basis voor bewustwording, maar vooral ook als stap naar een gedragen

De ‘laatste 1.000 dagen’

Het whitepaper ‘‘De laatste 1.000 dagen’: voorbereiden op waardig leven en sterven in de laatste levensfase’ is onderdeel van het programma Ouder Worden 2040 en gaat in op allerlei aspecten rondom een waardig levenseinde. ‘De laatste 1.000 dagen’ verwijst naar een concept geïntroduceerd door Machteld Huber. Het refereert aan de eerste 1.000 dagen die belangrijk

Grijs Gedraaid – Een theatervoorstelling bij jou thuis!

De pandemie maakt ons duidelijk hoeveel we in het dagelijks leven vanzelfsprekend vonden. Het dwingt ons nu om dingen anders te doen, met een frisse blik en nieuwe aanpak. De voorstellingenreeks Grijs Gedraaid heeft als doel eenzaamheid te doorbreken en gezondheid te bevorderen. De combinatie van muziek, zang, dans en kunst zorgt voor verbinding, beweging

Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving

Ter verdieping van het thema ‘Technologie en digitalisering’ binnen het programma Ouder Worden 2040 hebben we een overzicht gemaakt van de belangrijkste technologische ontwikkelingen in de zorg voor ouderen. Technologieën die in verschillende fases van het zorgproces een plek krijgen. Van voorzorg en diagnostiek tot behandeling en nazorg in de preventieve, curatieve en langdurige zorg.

Hoofdredacteur Skipr/Zorgvisie interviewt betrokkenen

De hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, Simon Broersma, heeft een tiental betrokkenen bij Ouder Worden 2040 geïnterviewd over diverse relevante thema’s. De eerste interviews staan nu online. Bekijk het hier! Aflevering 11: Jeroen Fukken over ouderen en mobiliteit In de elfde aflevering gaat Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, in gesprek met Jeroen Fukken, directeur Strategie en Innovatie

‘Kabinetsformatie mist veroudering als disruptieve kracht’

14 oktober verscheen in Zorgvisie een interview met Philip Idenburg over de ouder wordende samenleving en het programma Ouder Worden 2040. De verouderende samenleving is de grootste disruptieve trend voor de Nederlandse samenleving. Maar bij de kabinetsformatie lijkt het thema niet hoog op de agenda te staan. ‘De urgentie om daar nu wat aan te