Aan de slag met een nationale vindplek voor digitale toepassingen in de zorg!

Aan de slag met een nationale vindplek voor digitale toepassingen in de zorg! Uitkomsten van een verkenning over het creëren van een uniform startpunt voor versnelde implementatie en opschaling van digitale toepassingen In het thema ‘Van individueel innoveren naar digitaal verbonden’ van de transformatieagenda werken we aan een digitaal ondersteunde samenleving waarin we digitaal meedoen

Wat is nou eigenlijk een doe-coalitie?

Wat is nou eigenlijk een doe-coalitie? Doe-coalities worden in de Transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving genoemd als partijen die gezamenlijk een transformatie kunnen realiseren op regionaal niveau. Onze definitie voor een doe-coalitie is als volgt: ‘Doe-coalities zijn regionale of lokale samenwerkingsverbanden van mensen en organisaties die domeinoverstijgend bezig zijn met het transformeren van zorg

Aan het woord: Paula Borsboom, lid van de burgerraad

Burgers zijn intensief betrokken bij de beweging van Ouder Worden 2040. Wij vroegen één van de leden van de burgerraad kort terug te blikken op afgelopen periode. Paula Borsboom is 64 jaar en woont in Utrecht. Ze heeft 35 jaar in het onderwijs gewerkt en is vorig jaar met (vervroegd) pensioen gegaan. Sinds kort werkt

Ouder Worden 2040 presenteert transformatieagenda

Op 21 april presenteerde een groot aantal partijen uit verschillende domeinen de transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving. Het programma Ouder Worden 2040 is de start van een maatschappelijke dialoog over de uitdagingen van en antwoorden op een ouder wordende samenleving. Een dialoog als basis voor bewustwording, maar vooral ook als stap naar een gedragen