Doe-coalities

De uitdagingen in een ouder wordende samenleving vragen om regionale samenwerking van alle betrokken partijen. Doe-coalities en burgerinitiatieven kunnen elkaar versterken.
Doe-coalities zijn regionale of lokale samenwerkingsverbanden van mensen en organisaties die domein overstijgend bezig zijn met het transformeren van zorg en ondersteuning naar een vitale gemeenschap.

Voor Ouder Worden 2040 zijn de doe-coalities in Nederland in kaart gebracht.