Inzicht in de complexiteit van de bekostiging en contractering van de verpleeghuiszorg