Regionale samenwerking in de praktijk: verbinden en versterken van doe-coalities en burgerinitiatieven