Ouder Worden 2040 Wat gaan we doen?

Ouder Worden 2040 is een landelijke beweging waarin wordt samengewerkt om een maatschappelijk gedragen visie en transformatieagenda voor de toekomst van het ouder worden in Nederland te realiseren. Samen met iedereen die betrokken is bij ouder worden. Het is van belang dat er breed maatschappelijk draagvlak tot stand komt voor deze visie, zodat er voor een langere periode een richtsnoer is voor iedereen die hier in de praktijk mee aan de slag moet gaan. Vele strategische beslissingen en innovaties bijvoorbeeld op het gebied van wonen en zorg maar ook op het gebied van werk, leefomgeving of technologie, vragen een lange termijn horizon.

Voor de brede maatschappelijke dialoog maken wij gebruik van toekomstscenario’s. Met deze scenario’s verruimen we ons voorstellingsvermogen zodat we kunnen verkennen welke nieuwe antwoorden mogelijk en wenselijk zijn. Alleen door samen te onderzoeken en te leren, ontdekken we de makkelijke maar ook moeilijke keuzes die er voor liggen en kunnen we nieuwe, impactvolle oplossingen vinden. Zodat we samen ouder worden in Nederland richting 2040 goed vorm kunnen geven.

Ouder Worden 2040 voeren we uit uit naam van de samenleving. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft BeBright voor het opstellen van een Transformatieagenda een subsidie verstrekt.

Vivian Broex, ZorgSpectrum

‘Oud geleerd helpt jong vooruit.
Laten we elkaars talenten benutten;
stel vragen en wees nieuwsgierig’

Wie doen er nog meer mee?