Publicatie Ouder Worden 2040

Op weg naar de transformatieagenda voor de ouder wordende samenleving hebben we een traject bewandeld dat bestaat uit vier fasen. De opbrengsten en inzichten daarvan zijn gebundeld in de Publicatie Ouder Worden 2040. De verschillende fasen die in de publicatie terugkomen zijn:

Fase 1: vaststellen van de vraagstelling en het bepalen van de belangrijkste vraagstukken. Een verkenning van trends en ontwikkelingen op basis van beschikbare informatie van kennis- en wetenschappelijke instituten.

Fase 2: bepalen van thema’s en kernonzekerheden. Deze thema’s zijn verdiept in gesprekken met betrokkenen bij het programma en in bijeenkomsten met experts.

Fase 3: in dialoog over de toekomst. Met behulp van drie toekomstscenario’s over de ouder wordende samenleving is het gesprek gevoerd met betrokkenen bij het programma. De scenario’s helpen om de onvoorstelbare of soms onwenselijke maar wel mogelijke toekomst bespreekbaar te maken.

Fase 4: vaststellen van een toekomstbestendige transformatieagenda. De transformatieagenda bestaat uit vijf agendathema’s, inclusief een oproep voor de maatschappelijke dialoog en doe-coalities.

De gehele publicatie Ouder Worden 2040 is hier te downloaden. Voor de opbrengsten en inzichten per fase kun je klikken op de onderstaande iconen. LET OP: Bij het openen van het bestand in de webbrowser ‘Safari’ is het mogelijk dat de publicatie beperkt wordt weergegeven (enkel de linker pagina’s). Voor een goede weergave kan het bestand dan worden geopend in de webbrowser ‘Chrome’. We werken momenteel aan dit probleem.

1. TRENDS & ONTWIKKELINGEN


2. KERNTHEMA’S


3. SCENARIO’S


4. TRANSFORMATIEAGENDA

agenda

In onderstaand filmpje wordt het proces van Ouder Worden 2040 kort weergegeven.