Toolkit

De beweging Ouder Worden 2040 voert een maatschappelijke dialoog over de ouder wordende samenleving aan de hand van drie scenario’s. Een dialoog als basis voor bewustwording, maar vooral ook om concrete handelingsperspectieven uit te werken: Wat kunnen we zelf doen? In de dialoog wordt samengewerkt met iedereen die betrokken is of wil zijn bij ouder worden. Het is namelijk van belang dat er een brede maatschappelijke beweging tot stand komt met iedereen die samen de schouders zetten onder de uitdagingen van de ouder wordende samenleving, resultaten boeken en doorbraken realiseren wanneer dat nodig is.

Voor Ouder Worden 2040 zijn drie toekomstscenario’s ontwikkeld. Deze scenario’s zijn verfilmd in zes korte filmpjes. In de toolkit lees je hoe je zelf aan de slag kunt met de scenario’s en reiken we vragen aan voor dialoog.
Aan de slag met de toolkit

Scenario: ‘We leven lang, hoera, hoera?’

Scenario: ‘Je moet zelf de slingers ophangen’
Scenario: ‘Leeftijd is slechts een getal’