Wie doen er mee?

Bij de maatschappelijke dialoog betrekken we divers samengestelde groepen van burgers, maatschappelijke experts en professionals van publieke en private organisaties.

Burgerraad
De Burgerraad bestaat uit een mix van mensen met verschillende achtergronden, ideeën, wensen en behoeftes. Het is een direct en divers klankbord waarin leefwerelden en perspectieven op ouder worden samenkomen.

Maatschappelijke Expertgroep
De Maatschappelijke Expertgroep bestaat uit een groep van frisdenkers en experts die vanuit een breed maatschappelijk perspectief ideeën leveren, uitdagen en aanscherpen. Zij zijn ambassadeur van het programma.

Veldraad
De Veldraad bestaat uit partijen uit zorg, wonen en welzijn, zoals cliëntenorganisaties, werkgevers, beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en kantoren. Zij zorgen voor inhoudelijke verdieping en toetsen op haalbare impact.

Ministeries
De Ministeries omvat een interdepartementaal netwerk van beleidsmakers betrokken bij thema’s in de ouder wordende samenleving. Het interdepartementale netwerk bestaat uit ambtenaren van zes verschillende ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport), NZa, IGJ en ZiN.

Politiek
Onlangs heeft de Tweede Kamer in haar onderzoek van de Tijdelijke commissie Uitvoering aanbevolen om beleid, uitvoering en politiek samen te laten werken, zodat het perspectief van de burger voorop staat. Ouder Worden 2040 geeft hier gehoor aan door naast beleid en uitvoering (de praktijk) ook met de politiek in gesprek te gaan op landelijk en lokaal niveau en ook de wetenschappelijke en ondersteunende partijbureaus te betrekken.

Even voorstellen

Martin van Rijn
Martin van Rijn Aedes
Erwin Bleumink
Erwin Bleumink Vilans
Cees van Boven
Cees van Boven Woonzorg Nederland
Mariëlle Lichtenberg
Mariëlle Lichtenberg Rabobank
Nico van Meeteren
Nico van Meeteren Health Holland
Marjo Vissers
Marjo Vissers VGZ
Petra van Loon
Petra van Loon Beter Oud
Robbert Gobbens
Robbert Gobbens V&VN
Wout Adema
Wout Adema Zorgverzekeraars Nederland

Meer


Peter Boerenfijn
Peter Boerenfijn Habion
Vivian Broex
Vivian Broex Diakonessenhuis
Niels Chavannes
Niels Chavannes National eHealth Living Lab
Otwin van Dijk
Otwin van Dijk Gemeente Oude IJsselstreek
Georgette Fijneman
Georgette Fijneman Zilveren Kruis
Jeroen Fukken
Jeroen Fukken NS
Brigit Gerritse
Brigit Gerritse Redevco
Margreet de Graaf-Siegers
Margreet de Graaf-Siegers Cosis
Marilyn Haime
Marilyn Haime Raad van Ouderen

Meer


Petra van Loon
Petra van Loon Beter Oud
Wout Adema
Wout Adema Zorgverzekeraars Nederland
Arend Arends
Arend Arends NVKG
Janny Bakker-Klein
Janny Bakker-Klein Movisie
Hans Buijing
Hans Buijing Zorgthuisnl
Jacqueline de Groot
Jacqueline de Groot Verenso
MEE NL
MEE NL MEE NL
Guus Jaspar
Guus Jaspar Landelijke Huisartsen Vereniging
Edwin van der Meer
Edwin van der Meer SAZ

Meer